Home ข่าวสารและกิจกรรม Uncategorized @th
การพัฒนาวาระการวิจัยเพื่อปรับปรุงสุขภาพของสภาพแวดล้อมการค้าปลีกอาหารในเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จัดขึ้นร่วมกันโดย UNICEF และมหาวิทยาลัย Deakin เป็นการสัมมนาผ่านเว็บครั้งที่สองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการค้าปลีกอาหารในเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAPR) ครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2020 ได้กำหนดวาระการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการค้าปลีกอาหารเพื่อจัดหาอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็กๆ การสัมมนาผ่านเว็บครั้งที่สองมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการค้าปลีกอาหารในภูมิภาค และนำเสนอหลักฐานล่าสุดเกี่ยวกับตลาดอาหารค้าปลีก ผู้เล่นหลัก และพฤติกรรมการค้าปลีกของผู้บริโภค

ดาวน์โหลด