Home โครงการ

โครงการริเริ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

สนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กทุกคนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าปลีก ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย หรือผู้สนับสนุน เรามีเคล็ดลับในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

มีส่วนเกี่ยวข้อง